Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

Pod koniec lat siedemdziesiątych pojawił się pomysł wydawania klubowego periodyku zawierającego wyniki badań i zainteresowań członków Klubu. Problemami były – brak papieru, drukarni i konieczność uzyskania zgody Cenzury. Nie brakowało jednak determinacji członków. Pomocną dłoń wyciągnęła ówczesna Dyrektor Warszawskiego Ośrodka Kultury Pani Otylia Zaborska, która zezwoliła na wydanie zeszytów “Militaria” jako druku wewnętrznego WOK. Warunkiem był jednak brak charakteru periodyku. Dlatego zrezygnowano z nadania numeru pierwszemu zeszytowi wydanemu w 1980 roku. Wolne miejsce na tarczy amazonek na okładce służyło do samodzielnego wpisania numeru. Od drugiego zeszytu numer już znajdował się na tarczy amazonek, ponieważ sam proces i długotrwałość przygotowania zeszytów pogrzebał pierwotny pomysł regularnego ich wydawania. Treść zeszytów opracowywał powołany Komitet Redakcyjny. Jego skład z biegiem lat ulegał zmianom. Zmianom ulegał także wygląd i zawartość zeszytów. Łamy otworzono także dla badaczy spoza Klubu.

Zeszyty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem kolekcjonerów i zbieraczy. Dzięki kontaktom członków i sympatyków trafiły na wszystkie kontynenty. Nakład kształtował się w zakresie 200 – 500 egz. Do 2015 r. klub wydał 15 zeszytów Militaria

 

Numer 1

0077_001

 

 

 

 

 

 

 

Wydany w 1980 r. Nakład prawdopodobnie 200 egz. 56 stron, format B5.

Uwagę zwraca pierwsza praca wybitnego znawcy i kolekcjonera hełmów Jacka Kijaka. Szczupłość miejsca spowodowała, iż w niedługim czasie zdecydowano się na wydanie zeszytu Biblioteczki Militariów poświęconej w całości tej tematyce. Stał się on “żelazną” pozycją dla każdego kolekcjonera hełmów. Opis przepisowego wyglądu szabli polskiej opracowany przez wybitnego kolekcjonera broni białej – Zygmunta Bieleckiego – był na owe czasy odkryciem.

Spis treści:

Z życia klubu.

15 lat Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich – Komitet Redakcyjny

In memoriam.

Wacław Tyc – Stefan Rakowski

Artykuły.

Hełmy stalowe używane w Wojsku Polskim w latach 1917 – 1939 – Jacek Kijak

Wypisy źródłowe i wznowienia.

         Przepisowy wygląd szabli polskiej z 1921 r. Bielecki Z.

Inwentarz militariów.

Pamiątki Powstania Styczniowego – Odznaczenia, odznaki i oznaki – Grzegorz Krogulec

Pieczęcie – Jacek Majsak

Uwaga – nietypowe.

Borta generalska – Zygmunt Bielecki

==============================================================================================================================

Numer 2

clipboard01

Wydany w 1983 r.  Nakład bd. Format B5

Zeszyt zawiera ostatnie prace przedwcześnie zmarłego – wybitego znawcy i wytrawnego kolekcjonera militariów – Zygmunta Bieleckiego.

Spis treści:

In memoriam

Zygmunt Bielecki – Redakcja

Pamięci Michała Surwiłło – Redakcja

Artykuły

Złote szable. Nagrody honorowe Prezydenta RP dla prymusów szkół oficerskich – Zygmunt Bielecki

Wypisy źródłowe i wznowienia

Dawne Guziki Polskie – Wal.Bagiński

Uwagi uzupełniające – Grzegorz Krogulec

Inwentarz militariów

Pamiątki związane z Legionami Polskimi – Grzegorz Krogulec

Uwaga – nietypowe

Noszenie baretki Orderu Wojskowego Virtuti Militari w latach 1921-1939 – Zygmunt Bielecki.

==============================================================================================================================

Numer 3

kkkk

Wydany w 1985 r. Nakład bd. Format B5

Spis treści:

Od redakcji

Artykuły

Pistolet maszynowy ‘’Mors’’ wz. 39 – Mirosław Śreniawa-Szypowski

Szabla polska – stan badań – Sławomir Różkiewicz

Wznowienia

Czapka ułańska – Juliusz Korab – Brzozowski

Źródła

Notatka o produkcji granatów R-42 – opatrzył komentarzem Józef Łukaszewicz

Materiały

Uznanie za Waleczność – Grzegorz Krogulec

Wykaz referatów wygłoszonych w latach 1967-1972

==============================================================================================================================

Numer 4

0078_002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydany w 1989 roku. Nakład: 500 egz. 84 strony, format B5. Autorzy artykułów – same Tuzy polskiej historii wojskowości i kolekcjonerstwa militariów!

 

Spis treści:

Improwizowane samochody pancerne w walkach o Niepodległość 1918 – 1921 – Piotr Zarzycki,

I Dywizjon Artylerii Konnej im. Gen. J. Bema w wypadkach majowych 1926 roku – Józef Łukaszewicz,

Z historii szabli Ułanów Karpackich – Leszek Zachuta,

Nieznane odznaczenia Powstania Listopadowego – Maciej Prószyński,

Bagnet produkcji Zbrojowni Kraków do karabinu austriackiego Mannlicher m.95 – Krzysztof Szczegłow,

Początki Odznaki Pamiątkowej Wojsk Wielkopolskich – Eligiusz Tomkowiak,

Odznaka Pamiątkowa 55 Poznańskiego Pułku Piechoty – Bogusław Polak,

Polonica w kairskim Muzeum Wojska – Mirosław Śreniawa-Szypowski.

====================================================================================================================

Numer 5

3090_004

Wydany w 1990 roku. Nakład – bd. 82 strony, format B5, czarno-biały.

Zeszyt zawiera jedno z pionierskich opracowań dotyczących bagnetów w WP – pióra znanego kolekcjonera bagnetów Krzysztofa Szczegłowa. Wart zauważenia jest także zupełnie odkrywczy pod względem kolekcjonerskim artykuł Bogusława Perzyka.

Spis treści:

Wspomnienie o generale w st. spocz. Michale Stempkowskim – Józef Lukaszewicz

Szwadron tatarski Gwardii Napoleona – Jacek Jaworski

Szkic do historii ładownic mundurowych kawalerii Narodowej i Pułków Straży Przedniej – Piotr Zalewski

Krzyż Polskiej Organizacji Wojskowej – Krzysztof Filipow

Bagnet polski okresu II Rzeczypospolitej 1918 – 1939 – Krzysztof Szczegłow

Zaopatrzenie wojsk liniowych Armii Rosyjskiej w amunicję do broni strzeleckiej w 1914 roku – Bogusław Perzyk

Kolekcjonerstwo broni w świetle przepisów prawa – Maciej Prószyński

Informacje wydawnicze

==============================================================================================================================

Numer 6

0233_001

 

Wydany w 1997 roku, Nakład – bd., 64 strony, format B5 czarno-biały, kolorowe wklejane ilustracje

Spis treści:

Od redakcji

Historia Klubu Miłośników Dawnych Militariów – 30 lat istnienia – Wyrwiński Aleksander

Lanca polskiego ułana – Karasiński Tomasz

Bagnet angielski No 4 MK I czyli “gwoźdź” – Prószyński Maciej

Z miotaczami płomieni przez powstańczą Warszawę – Kulesza Janusz

Brygadier Antoni Madaliński – notka biograficzna – Zalewski Piotr

Echa kampanii 1812 roku w świetle ówczesnej prasy warszawskiej – Prószyński Bartosz

Pułk ułanów polskich Legii Cudzoziemskiej 1836 – 1838 – dzieje, barwa i broń – Jaworski Jacek

Zestawienie chronologiczne referatów wygłoszonych w Klubie w okresie 1990 – 1996 r.

==============================================================================================================================

Numer 7

0233_002

Wydany w 1997 roku. Nakład – bd.,  64 strony, format B5 kolor

Spis treści:

Od redakcji

Klub Miłośników Militariów Polskich w USA – Budzyński Wojciech

Polskie militaria judaika – Jaworski Jacek

Pistolety maszynowe produkcji konspiracyjnej STEN-KOP/PAL – Matuszewski Roman

Moja droga do izby pamięci muzeum 19 pułku Ułanów Wołyńskich – rtm. Bernard Włodzimierz

Bagnet (niemiecki) bawarski wz. 1914 (Muster 1914) do kb i kbk Mauser m. 1898 – Prószyński Maciej

Polski batalion grenadierów gwardii Kurcyusza – Komaniecki Krzysztof

====================================================================================================================

Numer 8

0175_005

Wydany w 1999 roku. Nakład – bd. 48 stron, kolor, format A4.

Spis treści:

Z kroniki życia klubowego 1997 – 1999

Galopem: Szarża pod Somosierrą 1808 – Stefancic David,

Przyrządy optyczne w WP w okresie międzywojennym – Matejuk Piotr

Żywe tradycje 10 Pułku Ułanów Litewskich – Jędryczek Maria,

Polska armia miniaturowa za Oceanem – Gutaj Jerry,

Rok 1831: Listopadowe trupie główki – Jaworski Jacek,

Wileńska Brygada Kawalerii AK – Rokicki Paweł,

Polski bagnet wz. 88/98 – Maciej Prószyński,

Zestawienie chronologiczne referatów wygłoszonych w Klubie w okresie 1997 – 1999.

====================================================================================================================

Numer 9

0175_003

Wydany w 2001 roku, Nakład – bd., 48 stron, kolor, format A4

Spis treści:

W sprawie szwadronu reprezentacyjnego RP – red.,

Niepodległościowy czyn orężny polskiego skautingu – Katafiasz Tomasz,

Gwardie Republiki San Marino – Żebrowski Janusz,

Legia Nadwiślańska – Komaniecki Krzysztof,

Strzemiona wojskowe – Zalewski Piotr M.,

Polskie orły na Żyznym Półksiężycu – Jaworski Jacek,

Ze starej fotografii wojskowej – Jaworski Jacek,

Bagnety Czechosłowacji w latach 1918 – 1938 – Prószyński Maciej.

====================================================================================================================

Numer 10

0078_001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wydany w 2004 r. (tak naprawdę ukazał się w 2006 r.) Nakład bd. – prawdopodobnie 300 egz. 40 stron, kolor, format A4.

Szczególnie poszukiwany na rynku antykwarycznym zeszyt. W środku m. in. rewelacyjne materiały dla kolekcjonerów autorstwa – Bogusława Perzyka, Grzegorza Krogulca i nieodżałowanej pamięci Mirosława Bartoszewickiego.

Spis treści:

Pluton trębaczy – Krzysztof Komaniecki,

Bagnety Czechosłowacji (część druga) – Maciej Prószyński,

Nakrycia głowy szeregowych wojsk lądowych armii rosyjskiej 1907 – 1917 – Bogusław Perzyk,

Kopia ilustracji Petera von Hessa w wykonaniu Bronisława Gembarzewskiego – Andrzej Ziółkowski,

Czy Kałasznikow jest kopia Sturmgewehra? – Józef Giemza,

Rok 1814 – Koniec polskich Huzarów? – Jacek Jaworski,

Odznaka z 1926 – wojenna, choć cywilna – Grzegorz Krogulec,

Tajemniczy zbiorek z Ermitażu – Mirosław Bartoszewicki.

====================================================================================================================

Numer 11

0175_006

Wydany w 2006 r. 56 stron. Nakład bd., format A4, kolor

Zeszyt zawiera tematy rocznicowe, szczególnie ważny – to historia powstania odznaki klubowej. Jak zwykle rewelacyjne opracowanie Bogusława Perzyka bardzo mało znanego tematu.

Spis treści:

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich ma 40 lat – red.,

Historia odznaki klubowej – red.,

Referaty wygłoszone w Klubie 2000-2006 – red.,

Polska Gwardia Papieska – Jacek Jaworski,

Żałobne naramienniki – red.,

Historia drewnianego Mausera – Adam Ostoja – Owsiany,

Elitarny 6 Warszawski Baon Pontonowo – Mostowy I AWP – kmdr Henryk Kalinowski,

Ulepszony napierśnik stalowy – wyposażenie radzieckich szturmowych brygad inżynieryjno-saperskich 1943-1945 – Bogusław Perzyk,

Współczesne bagnety tulejowe – Maciej Prószyński.

====================================================================================================================

Numer 12

3090_001

Wydany w 2007 r. 44 strony. Nakład b.d., format A 4, kolor.

Zeszyt zawierający materiały o różnej tematyce, zarówno członków klubu, jak i gości. Ładnie wydany, o wysokim poziomie merytorycznym, choć niestety nie uniknięto kilku poważnych wpadek edytorskich i korektorskich

Spis treści:

Jeszcze o Polakach w wojsku Państwa Kościelnego – Jerzy Zarawski

Udział rakietników polskich w wojnie z Rosją 1830 – 1831 – Tomasz Katafiasz (Słupsk), Maciej Mechliński (Warszawa)

Dar rządu Jego Królewskiej Mości Jerzego V – Brytyjskie naboje .303 w WP, w okresie dwudziestolecia międzywojennego – Jerzy Dąbrowski

 Życie codzienne Zamościa w czasie Powstania Listopadowego 1830 – 1831 – dr Jacek Feduszko (Zamość)

Kusza – Mirosław Śreniawa – Szypowski

Dyskurs towarzyszący powstaniu budionnówki – Maciej Poręba

Rosyjska przenośna sieć kolczasta Feldta, czyli tragiczny los unikalnego zabytku z przeszłości Wojska Polskiego – Bogusław Perzyk

Mało znane mundury Legionów Polskich – Jacek Jaworski

====================================================================================================================

Numer 13

4307_001

Wydany w 2009 roku numer poświęcony w całości 200 rocznicy bitwy pod Raszynem i wojny polsko – austriackiej 1809. Zawiera on referaty wygłoszone  w ramach sesji naukowej zorganizowanej przez KMDMP w dniu 20 kwietnia 2009 r. Numer 13 okazał się pechowy. Pierwsze wydanie tego numeru było zupełnie nieudane. Format A5 – wielkości szkolnego zeszytu, miniaturowe ilustracje, ledwo czytelna czcionka itd., spowodowało wydanie w latach późniejszych nowego poprawionego nakładu w formacie A4.

Spis treści:

Wojna polsko – austriacka 1809 roku na ziemiach polskich – Andrzej Stępnikowski,

Umundurowanie armii Księstwa Warszawskiego w latach 1807-1809 – Mieczysław Siciński,

Zamość w ostatnich latach panowania austriackiego na przełomie XVIII i XIX wieku (1795 – 1809) – dr Jacek Feduszka,

17 pułk piechoty im. Zamoyskich. W 200 rocznicę jego powstania – prof. dr hab. Konrad Ajewski,

Berek Joselewicz. awanturnik czy bohater? – Maciej Prószyński,

Kapliczka Cypriana Godebskiego – Marcin Ochman,

3 pułk ułanów – pierwsze dni kampanii 1809 r. – Andrzej Ziółkowski,

Rola i miejsce lancy w kampanii 1809 r. – Jacek Jaworski

====================================================================================================================

Numer 14

0175_004

Wydany w 2010 roku. Nakład bd., 110 stron, format A4, kolor.

Numer poświęcony 180 rocznicy Powstania Listopadowego. Zeszyt zawiera wybór referatów wygłoszonych na sesji poświęconej rocznicy Powstania Listopadowego.

Spis treści:

Między tradycją, a nowoczesnością – Armia Królestwa Polskiego wobec postępu technicznego 1815-1830 – Marcin H. Ochman,

Znaczenie zabytkowe “Reduty wolskiej” – Jan Boerner,

Nieznane dokumenty dotyczące Powstania Listopadowego na Litwie – Algimantas Daugirdas,

Kierunki i charakter pomocy zagranicznej dla Powstania Listopadowego – Jacek Jaworski,

Wyprawa gen. Dezyderego Chłapowskiego na Litwę w 1831 roku – Maciej Mechliński,

XIX – wieczna historiografia Wojny polsko-rosyjskiej 1830-1831 r. (wybrane prace i ich autorzy) – Jacek Feduszka,

Zachowane miejsca walk podczas obrony Warszawy w 1831 r. Analiza historyczno-konserwatorska, a możliwości upamiętnienia – Stefan Fuglewicz,

Zbiory Ludwika Gocla w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy i ich twórca – Jacek Bocheński,

Order Virtuti Militari w Powstaniu Listopadowym (1830-1831) – Krzysztof Filipow (referat niewygłoszony – uwaga admn.).

==============================================================================================================================

Numer 15

3090_002

Wydany w 2012 r. Zeszyt zawiera materiały z konferencji poświęconej 200. rocznicy kampanii napoleońskiej w Rosji w 1812 r.

Spis treści:

Różne formy obchodów 100. rocznicy kampanii napoleońskiej 1812 roku na ziemiach polskich – dr Jolanta Załęczny

Z dziejów kartografii wojskowej doby napoleońskiej (rys historyczny) – prof. Aleksander Guterch

Logistyka i zaopatrzenie Wielkiej Armii podczas kampanii 1812 r. – Maciej Prószyński

Zamość w 1812 roku – dr Jacek Feduszka

Niezwykłe wynalazki, osobliwe pomysły militarne w dobie wyprawy na Moskwę – Jacek Jaworski

Szwoleżerowie pod Możajskiem w 1812 r. (w świetle pamiętników z epoki) -Marcin Piontek

6. pułk ułanów w kampanii rosyjskiej 1812 r. – Andrzej Ziółkowski

Wizja literacka i malarska a prawda historyczna na przykładzie forsowania wilii w dn. 24 czerwca 1812 r. przez szwadron pułku lekkokonnego polskiego gwardii cesarza Napoleona I – Mieczysław Siciński

Wyprawa na Moskwę we wspomnieniach i pamiętnikach uczestników – Andrzej Stępnikowski

Polskie podziały w 1812 r. z Napoleonem czy z Aleksandrem? – Jacek Jaworski

W spisach treści przytoczono oryginalną pisownię i interpunkcję.

==============================================================================================================================

Numer 16(1)

Rok wydania 2022, pierwsze Militaria wydane już przez Stowarzyszenie.

Spis treści

Jacek Jaworski

Mało znane mundury, odznaki i broń polskich formacji porządkowych i policyjnych 1914-1939

Maciej Prószyński

Rola Polonii Amerykańskiej w formowaniu Armii Polskiej we Francji w 1917 roku.

dr Piotr M. Zalewski

Historia ładownicy polskiej w XVI-XVIII wieku

Bartosz Prószyński

Rozmieszczenie jednostek wojska niemieckiego na obecnych terenach Polski przed I wojną światową

==============================================================================================================================

Numer 17(2)

 

Rok wydania 2022

Spis treści:

1. J. Jaworski – Muzułmańskie i żydowskie formacje wojskowe w powstańczym wojsku.

2. M. Prószyński – Armia rosyjska przed szturmem Warszawy.

3. W. Borkowski – Archeologiczne dochodzenie na Reducie Ordona.

4, M. Siciński – Rozważania nad problemami interpretacyjnymi w odniesieniu do portretów powstańców listopadowych.

5. A. Panek – Pułki strzelców pieszych w wojnie polsko – rosyjskiej 1831 r.

 

UWAGA!

Stowarzyszenie nie pośredniczy w jakichkolwiek zakupach zeszytów Militaria i Biblioteczki Militaria.