Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

Osoba, która po zapoznaniu się ze statutem Stowarzyszenia i potwierdzeniu zbieżności swoich zainteresowań z celem działalności SKMDMP może po spełnieniu kilku warunków zostać członkiem Stowarzyszenia. Jednym z tych warunków jest wypełnienie i złożenie do Sekretarza stowarzyszenia wniosku – deklaracji członkowskiej.

Wypełnione wnioski wraz z fotografiami należy składać do Zarządu SKMDMP na ręce Sekretarza.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z uzyskaniem członkostwa SKMDMP. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może odrzucić wniosek.

deklaracja-czlonkowska-skmdmp