Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

Pojawienie się zeszytów Militaria nie zadowoliło ambicji wielu członków zaprezentowania wyników swoich, często wieloletnich badań. Materiały były obszerne i wielokrotnie przewyższały rozmiary przewidziane dla artykułów zamieszczanych w Militariach. Naturalnym rozwiązaniem było wydawanie zeszytów tematycznych, opracowanych przez jednego autora, poświęconych konkretnemu tematowi.

 

Pierwszy zeszyt Militaria Biblioteczka przygotowany przez Grzegorza Krogulca, a wydany w 1983 roku, poświęcony odznace 1 Pułku Ułanów Krechowieckich był i jest nadal, mimo upływu lat, kamieniem węgielnym badań nad dziejami tej odznaki. Pozycja doczekała się uzupełnionej i rozbudowanej wersji wydanej tym razem już tylko nakładem autora na początku wieku.

0175_001

Następnym był zeszyt przygotowany w 1984 roku przez śp Jacka Kijaka i poświęcony hełmom w WP 1918-1939. Jest to znacznie rozszerzony materiał zawarty w pierwszym zeszycie Militariów. Ta pionierska praca z zakresu historii hełmów w Wojsku Polskim, była podstawą książki wydanej w latach 90, potem jeszcze po uzupełnieniu wznowionej. Do chwili obecnej są to jedyne pozycje dotyczące hełmów na rynku księgarskim napisane przez polskiego autora.

 

W 1986 roku Klub wydał zeszyt dotyczący odznak artylerii konnej 1918 – 1945 przygotowany przez śp Józefa Łukaszewicza. Obok odznaki 1 P Uł Krech. jest to kolejna i niestety już ostatnia monografia odznaki pamiątkowej WP. Należy ubolewać, że do chwili obecnej brak jest w Polsce jakichkolwiek kontynuatorów rozpoczętego dzieła.

0175_002

Niezwykle cenioną i rzadką pozycją jest także zeszyt Grzegorza Krogulca – Uwagi o orderze Virtuti Militari – wydany 1987 roku (istnieją dwie kolorystyki okładki – brązowa i czarna). To zdecydowanie podstawowa praca z zakresu dziejów tego orderu – szczególnie istotna dla kolekcjonerów. Na rynku antykwarycznym i aukcjach internetowych ceny tego zeszytu osiągają zawrotne pułapy.

6a

Następnie, w 1988 roku – Jazda Tatarska II Rzeczypospolitej – zeszyt przygotowany przez Jacka Jaworskiego.

3090_003

Potem wydano jeszcze w 1989 roku zeszyt poświęcony bagnetom szpuntowym przygotowany przez Macieja Prószyńskiego. Temat zupełnie nieobecny w polskiej literaturze poświęconej białej broni. Uznana pozycja wśród kolekcjonerów bagnetów.

3090_005

Jako ostatni zeszyt Militaria Biblioteczka wydano w 1990 roku materiał poświęcony barwie w lotnictwie polskim 1918-1920 w opracowaniu Wiesława Kluczyńskiego. Po wydaniu pojawiło się wiele krytycznych ocen zawartych w nim informacji. Być może ten nie fortunny zeszyt był przysłowiowym “gwoździem do trumny” Biblioteczki.

Te 7 zeszytów przygotowanych i wydanych w niełatwych czasach, świadczy dobitnie o determinacji członków i żywotności Klubu. Każda pozycja jest do dzisiaj ceniona przez znawców tematów.

Warte podkreślenia jest to, że to podziwu godne zaangażowanie nie było obliczone na żaden zysk. Wystarczyła satysfakcja, że często wieloletni własny dorobek badawczy nie przepadnie. Wystarczyło poczucie dobrze spełnionego obowiązku, jaki leży na każdym badaczu, by dzielić się swoją wiedzą, tak by inni mogli ją kontynuować.

Dziś możemy żałować, że swojej ogromnej wiedzy szerzej na papier nie przelali – dr Mieczysław Chojnacki, Zygmunt Bielecki, Wacław Tyc i in.