Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

SKMDMP nie prowadzi działalności gospodarczej i utrzymuje się wyłącznie ze składek członkowskich i darowizn.

Składka członkowska w roku 2020 wynosi 100 zł rocznie.

Wpłata dokonywana może być jednorazowo lub w dwóch ratach.

Nr. konta SKMDMP

55 2030 0045 1110 0000 0423 3650

Wpłaty na konto po 1 stycznia br. będą już zaliczane na poczet składki na rok 2020