Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

Od końca lat 70 ubiegłego wieku Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich wydawał periodyki klubowe pod nazwą “Militaria” i “Biblioteczka Militaria”

Obecnie są one dostępne jedynie na portalach aukcyjnych i antykwariatach.

Stowarzyszenie nie pośredniczy w zakupach tych periodyków.