Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

W odpowiedzi na liczne głosy członków i sympatyków, SKMDMP wraz z portalem Buttonarium.eu zorganizowały konferencję naukową  – Guziki mundurowe na przestrzeni wieków. Spotkanie odbyło się w dniu 31 marca 2019 w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie. Była to pierwsza w Klubie i w Polsce konferencja naukowa poświęcona wyłącznie guzikom wojskowym. Wygłoszono 6 referatów, dopisali uczestnicy, miało miejsce szereg dyskusji i wymiany poglądów. Wartym podkreślenia jest, że konferencja była bezpośrednim spotkaniem osób zainteresowanych, które poświeciły niedzielny czas, by wziąć w niej udział, często pokonać znaczne odległości.

Należy mieć nadzieję, że pomysł konferencji jednolicie tematycznych związanych z kolekcjonowaniem militariów, czyli nie tylko guzików, będzie kontynuowany.


Rocznica 100 lecia odzyskania państwowości polskiej stała się okazją do zorganizowania uroczystego spotkania. W jego ramach członkowie SKMDMP z Polski i zagranicy przedstawili efekty swoich badań. 9 wygłoszonych komunikatów poświęcono żołnierzom Polakom w obcych armiach biorących udział w I wojnie światowej i ich decydującej roli w odrodzeniu państwa polskiego. Do ilustracji wystąpień wykorzystano prezentacje multimedialne oraz oryginalne przedmioty z tamtego okresu.

Spotkanie było możliwe dzięki gościnności Staromiejskiego Domu Kultury na warszawskiej Starówce. Zarząd SKMDMP składa podziękowania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej uroczystości

Niedziela 25.11.2018 r. zapisze się w dziejach stowarzyszenia jako data udanego i niezapomnianego wydarzenia.


W ramach obchodów 50 lecia Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich postanowiono zorganizować konferencję naukową i wystawę – obie poświęcone 100 letniej rocznicy działań I wojny światowej na ziemiach polskich. Wybrano taki temat z dwóch powodów: po pierwsze – wielu członków Klubu interesuje się i bada militaria tego okresu, po drugie – ze względu na wpływ jaki miała ta “Wojna Światów” na Polskę.

Konferencja i wystawa odbyły się w dniu 24.11.2016 r. w Forcie Legionów – dawnej Władymir, należącego do Państwa Kręglickich.

Referaty wygłosili członkowie Klubu. Ze względów ubezpieczeniowych, wystawa – zorganizowana ogromnym wysiłkiem – trwała – 1 dzień. Odbiła się ona jednak szerokim echem w świecie kolekcjonerskim. Ilość i jakość zgromadzonych oryginalnych przedmiotów pochodzących z kolekcji członków i sympatyków Klubu – z kraju i zagranicy – zdeklasowała, według opinii dobrze poinformowanych odwiedzających,  wszystkie razem wzięte okolicznościowe i stałe wystawy polskich muzeów poświęcone I wojnie światowej!!!

Wyróżniającymi się eksponatami były kompletnie umundurowane, wyposażone i uzbrojone sylwetki żołnierzy – I wojny światowej. Choć brak było sylwetek żołnierzy austriackich, byli francuscy – praktycznie nie istniejący w polskich muzeach.

wystawa-50-lat-1

wystawa-50-lat-2

 

wystawa-50-lat-6

wystawa-50-lat-5

wystawa-50-lat-3wystawa-50-lat-4