Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

Legitymacja Stowarzyszenia jest dokumentem potwierdzającym członkostwo. Przysługuje każdemu członkowi zwyczajnemu od chwili przyjęcia w poczet Stowarzyszenia.

Legitymacja jest ważna wyłącznie z wkładką, na której jest odnotowywane przedłużenie ważności legitymacji.

 

0663_001