Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

Celem Stowarzyszenia Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich jest:

To szerokie spektrum działalności jest odzwierciedleniem zainteresowań, badań oraz inicjatyw członków Stowarzyszenia.