Stowarzyszenie

Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich

Istnieje od 1965 roku

Stowarzyszenie Klub Miłośników Dawnych Militariów Polskich jest kontynuatorem założonego w 1965 roku w Warszawie koleżeńskiego Klubu Miłośników Dawnych Militariów Polskich. Po 50 latach nieprzerwanej działalności członkowie Klubu postanowili sformalizować swój byt w formie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie zrzesza miłośników broni i barwy, kolekcjonerów militariów oraz historyków i badaczy dziejów uzbrojenia i wyposażenia wojskowego oraz wojen.

Stowarzyszenie jest jest niezależne, samorządne i apolityczne oraz opiera się na dobrowolnej działalności swoich członków.

Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

Spotkaniom naukowym gościnności użycza Staromiejski Dom Kultury.